Vinnare tipspromenad Jordgubbens dag

Publicerat 2 juli, 2019

I kommunens tält på Jordgubbens dag kunde man gå en tipspromenad. Vi har nu rättat svaren och har 10 vinnare som får var sin kommunkasse med blandat innehåll till ett värde av ca 300 kr.

Vinnarna är:
1. Caroline Persson
2. Lena Persson
3. Eric Schadewitz
4. Kristina Svensson
5. Niklas Nilsson
6. Anette Söderberg
7. Ingeborg Skaar
8. Cecilia Winqvist
9. Lasitha Bynke
10. Helena Bohman

Vinnarna meddelas via e-post eller telefon och vinsten finns att hämta i receptionen i kommunhuset. Stort grattis till alla vinnare!

Här hittar du svaren på frågorna i tipspromenaden:

1. Inom vilket OECD-land ökar ojämlikheten mest?
Rätt svar X: Sverige

2. Hur många gånger mer material konsumerar de rikaste länderna jämfört med de fattigaste?
Rätt svar X: 10 gånger så mycket

3. Hur många arbeten beräknar FN att det behöver skapas globalt till 2030?
Rätt svar 2: 470 miljoner

4. Hur många är de globala målen?
Rätt svar 2: 17 stycken

5. Vilka områden med bäring på mål 8 ingår i kommunens ansvarsområde?
Rätt svar X: Vuxenutbildning och tillståndsgivning

6. Vad behöver vi i Sverige jobba med för att mål 6 ska nås?
Rätt svar 1: Förbättra vattenkvaliteten och minska övergödningen

7. Förutom BNI/capita, vilket mått kan användas för att mäta ojämlikhet?
Rätt svar 1: Medellivslängd

Utslagsfråga: Hur stor del av Sveriges landareal är täckt av skog? Svara i procent.
Rätt svar: 68 %