Ett tryggt och välkomnande resecentrum

Publicerat 23 augusti, 2019

Under hösten 2019 påbörjas ett arbete med att skapa ett tryggt och välkomnande innehåll i stationshuset/resecentrum i Vara. I samband med detta har kommunen bjudit in ett antal direkt berörda intressenter till en workshop för att tidigt i planeringsprocessen, till och med innan den börjat, tänka visionärt och gemensamt kring stationshuset/resecentrum som en viktig entré och plats i Varas centrum.

Buld på Varas stationshus

Inför workshopen vill vi öppna upp för alla som önskar att komma med konstruktiva inspel och medskick som kan komplettera resultatet av workshopen och som på så sätt kommer med i den fortsatta planeringen. Utgångspunkten för hela processen kommer att vara trygghet och trivsel för såväl medborgare som besökare.

Exempel på input skulle kunna vara:
• Vad kännetecknar ett tryggt stationshus/resecentrum för dig?
• Vad tycker du skapar trivsel i ett stationshus/resecentrum?
• Finns det värden inne i stationshuset idag som du menar är viktiga att bevara?
• Vad tycker du fattas i Varas centrum som skulle kunna tänkas in i samband med förändringar på stationshuset/resecentrum?
• Vilken service/utbud tycker du bör finnas i ett stationshus/resecentrum?
• Vad behövs för att unga och barn ska kunna resa tryggt till skola eller andra aktiviteter med stationshuset/resecentrum som knutpunkt?
• Vad tycker du skulle göra stationshuset/resecentrum i Vara tillgängligt?
• Hur är det att ta sig fram med till exempel barnvagn, rullstol, rullator eller cykel i och kring stationshuset/resecentrum?
• Tycker du att det finns tillräckligt med parkering för bil och cykel i anslutning till stationshuset/resecentrum?
• Vad önskar du som pendlar av ett stationshus/resecentrum för att din pendling ska kännas bekväm?
• Vilka öppettider skulle du önska att stationshuset/resecentrum har?

Lämna din synpunkt via Vara kommuns synpunktsinlämning ”Bättre Vara” på www.vara.se. Det går också bra att skicka e-post eller lämna in synpunkter brevledes. Märk då e-posten/brevet med ”Stationshuset”.
Brev: Vara kommun, 534 81 VARA
E-post: vara.kommun@vara.se