Info från föreningsservice

Publicerat 16 augusti, 2019

Nu fungerar våra e-tjänster kopplade till föreningsstödet igen!

Aktuella stöd att söka:

Aktivitetsstöd barn och unga, sista ansökningsdag 25 augusti.
Aktivitetsstöd arrangemang, löpande ansökan.
Mer information om våra olika stöd finns att hitta här.