Skolstart Lagmansgymnasiet HT 2019

Publicerat 12 augusti, 2019

Alla som ska börja årkurs 1 börjar 21 augusti 8.45 med upprop i aulan. (Vara konserthus) Rektor hälsar välkommen och därefter samlas man klassvis med mentor. Du slutar senast 16.00. Årskurs 2 och 3 börjar skolan 22 augusti 8.45 med mentorstid. Salsschemat finns på It´s Learning. Lektionerna börjar enligt schema 10.00. Bussarna går som vanligt från första skoldagen. Du kan redan nu skicka in en ansökan om skolkort. Blanketten finns på hemsidan och skickas till expeditionen Lagmansgymnasiet. Du som åker med kommunens bussar behöver inte ansöka om skolkort. Om du är berättigad till Västtrafikkort kan du hämta ditt skolkort på expeditionen din första skoldag. Åk 2 och 3 åker på sitt gamla kort till 15 september. Varmt välkommen!

Läsåret 2019/2020

Hösttermin 2019: 21 augusti – 20 december
Vårtermin 2020: 8 januari – 12 juni (gymnasiets student 11 juni)

Lov:
Läslov: 28 oktober – 1 november (tidigare benämnt som höstlov)
Sportlov: 10-14 februari
Påsklov: 6 april – 13 april

Övriga lovdagar:
27 september, 25 november,
2-3 mars, 22 maj