Storegårdsvägen avstängd korsningen Parkvägen/Gamla Skolvägen

Publicerat 9 september, 2019

Kommunen kommer av trafiksäkerhetsskäl att stänga av Storegårdsvägen för genomfartstrafik vid korsningen med Parkvägen och Gamla Skolvägen.

Detta görs då det redan genomförda trafiksäkerhetsåtgärderna på Storegårdsvägen, i form av fartgupp, inte visat sig vara tillräckliga.

Avstängningen skall genomföras så snart som möjligt, och vara kvar tills vidare.