Vara kommun genomför medborgarundersökning

Publicerat 2 september, 2019

Nu har du som bor i Vara kommun möjlighet att tycka till om kommunens verksamheter. SCB har skickat ut en inbjudan till 1200 slumpvis utvalda kommuninvånare med uppmaningen att tycka till om kommunen med hjälp av en webbenkät. Enkäten finns förutom på svenska även på engelska, finska och spanska och det går också att få en pappersenkät på svenska och arabiska. Undersökningen är en attitydundersökning som ger kommunen värdefull information om hur kommuninvånarna ser på den kommunala servicen och som vägleder oss i arbetet med att utveckla och förbättra kommunens service och tjänster.

Undersökningen kommer ge svar på hur du som boende i Vara kommun upplever kommunen som en plats att bo och leva på, vad du tycker om kommunens olika verksamheter och din möjlighet att påverka. Du kommer bland annat att få svara på frågor som handlar om arbets- och utbildningsmöjligheter, bostäder, kommunikationer, kommersiellt utbud, fritidsmöjligheter, barnomsorg, skola och äldreomsorg. Enkäten tar även upp hur nöjd du är med kommunens tillgänglighet och bemötande och din möjlighet att påverka i kommunen. Resultatet presenteras sedan i form av statistik som används främst av kommunledningen och kommunens förvaltningar.

Då svaren är mycket viktiga för oss hoppas vi att så många som möjligt tar sig tid att svara, det tar bara ca 10 minuter att fylla i enkäten. Genom svaren får vi värdefull information som hjälper oss i arbetet med att förbättra vår service och våra tjänster och skapa en ökad upplevelse av möjligheten att påverka.

Det är SCB, Statistiska Centralbyrån, som gör undersökningen på uppdrag av Vara kommun. En liknande undersökning gjordes senast 2017.

För frågor om undersökningen kontakta Maria Carlsson Torp, kvalitétsstrateg, på telefon 0512-31020 eller e-post maria.carlsson-torp@vara.se