Företagsbesök på Guard Automation

Publicerat 8 oktober, 2019

Guard Automation i Vara besöktes nyligen av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Guard Automation är ett spännande företag som är i tillväxtfas. Efter att ha vunnit en stor upphandling gällande styrsystem och serviceavtal till Stockholm Vatten rekryterar nu företaget både lokalt i Vara och till det specifika projektet i Stockholm.

Vi tackar för ett intressant företagsbesök och viktiga samtal om långsiktig kompetensförsörjning och aktuella rekryteringsbehov inom automation.