Sök pengar ur Vara kommuns stiftelser och fonder

Publicerat 22 oktober, 2019

Vara kommun ska upplösa sina donationsfonder och har fått detta godkänt av kammarkollegiet/Länsstyrelsen. Donatorns vilja är återgiven så som ursprungstexten i testamenten är.

Kommunstyrelsens fonder

Du som önskar söka bidrag ur en eller flera stiftelser ska ansöka om det skriftligt hos Vara kommun, Kommunstyrelsen, 534 81 Vara, senast 1 december 2019.

Blankett finns här. Av ansökan ska framgå att sökande uppfyller villkoren för bidrag ur aktuell stiftelse.

Ytterligare info lämnas av Kalle Stenborg, tel: 0512-311 23, e-mail: karl-erik.stenborg@vara.se

Karl O Paulssons hjälpfond

Bidrag: Till boende i före detta Vara köping som är i verkligt behov av bidrag.

Carl Strandmans fond för bidrag till polioskadade samt till polio- och cancerforskning

Bidrag: Till polioskadade från före detta Kvänums kommun samt bidrag till polio- och cancerforskning.

Makarna August Wilssons sjukhusstiftelse

Bidrag: Till cancer- och/eller poliosjuka personer företrädesvis från Kvänum.

Alma Svenssons donationsstiftelse

Bidrag: Till vårdbehövandes inackordering i Vara och Önums ålderdomshem.

Bildningsnämndens fonder

Du som önskar söka bidrag ur stiftelsen ska ansöka om det skriftligt hos Vara kommun, Bildningsnämnden, 534 81 Vara, senast 1 december 2019. Blankett finns här. Av ansökan ska framgå att sökande uppfyller villkoren för bidrag ur stiftelsen.

Ytterligare info lämnas av Kalle Stenborg, tel: 0512-311 23, e-mail: karl-erik.stenborg@vara.se

Fredrik och Emma Carlssons donationsfond

Bidrag: Till mindre bemedlade skolbarn från Vara köping eller Vara socken som studerar vid yrkesskola, läroverk, högskola eller dylikt.

Socialnämndens fonder

Du som önskar söka bidrag ur en eller flera stiftelser ska ansöka om det skriftligt hos Vara kommun, Socialtjänsten, IFO-avdelningen, 534 81 Vara, senast 1 december 2019. Blankett finns här. Av ansökan ska framgå att sökande uppfyller villkoren för bidrag ur aktuell stiftelse.

Ytterligare info lämnas av Peter Engman, tel: 0512-312 51, e-mail: peter.engman@vara.se

Vara kommuns sociala samstiftelse

Bidrag: Till förmån för behövande personer i Vara kommun.

John och Mia Johanssons stiftelse

Bidrag: Hyresbidrag till pensionärer från Skarstad församling, boende på ålderdomshem eller servicehus.