Stärk relationen till dina barn med hjälp av ABC föräldrautbildning

Publicerat 8 oktober, 2019

Det är inte alltid lätt att vara förälder. Föräldrar till barn i åldrarna 3-12 år välkomnas därför till ABC-föräldragrupp där vi pratar om hur man utvecklas i sin föräldraroll och förändrar vardagslivet till det bättre.

Få saker är viktigare än relationen till våra barn. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt. En trygg uppväxt ger förutsättningar
till trygga och självständiga individer. De flesta föräldrar kan känna igen sig i vardagssituationer där relationerna sätts på prov.

ALLA föräldrar till barn i åldrarna 3-12 år är välkomna att dela erfarenheter och ta del av aktuell forskning. Lärdomar och insikter praktiseras hemma mellan träffarna. Träffarna är kostnadsfria och kräver föranmälan då antalet platser är begränsat till tio deltagare. Vi bjuder på fika. En ny kursomgång startar den 5 november 2019 och fortlöper alla tisdagar i november. Anmäl dig senast den 29 oktober till:

Helena Kjällgren Tandoc
0512-318 47
helena.kjallgren-tandoc@vara.se

Mer information hittar du här.