Vem vill du nominera till årets miljö- och byggpris?

Publicerat 18 oktober, 2019

För att stimulera medborgare, företag och organisationer som genom olika åtgärder, stora som små, arbetar för en hållbar och god miljö i Vara kommun delas varje år ett miljö- och byggpris ut av miljö- och byggnadsnämnden. Vem vill du nominera?

Exempel på åtgärder kan vara:

  • Minska belastning på klimatet genom att bo och leva klimatsmart
  • Skapande av god miljö i anslutning till bostäder eller arbetsplatser
  • Bruka istället för att förbruka resurser genom återanvändning
  • Tillvaratagande av estetiska eller kulturhistoriska värden vid upprustning, om- eller tillbyggnad av bostads- industri- eller affärsfastigheter.
  • Uppförande av nybyggnad med särskilda estetiska värden

Skicka din nominering senast den 6 november till miljo.bygg@vara.se eller Miljö- och byggnadsförvaltningen, Vara kommun, 534 81 Vara