Besök från vänorten Huangshan

Publicerat 20 november, 2019

Under vecka 47 hålls det sista och avslutande projektmötet inom projektet ”Inclusion in Society – for all youth” (Inkludering i samhället – för alla unga) i Vara. Vara kommun har samverkat med vänorten Huangshan City i Kina, som nu besöker Vara för sista gången i det här projektet.

Projektet startade år 2017 och avslutas i december 2019. I projektgruppen finns representanter från olika skolor, elevhälsan, folkhälsa och individ- och familjeomsorgen.

Projektet tar sin utgångspunkt i att antalet unga i samhället med psykisk ohälsa ökar. Fokus är rätten till god hälsa och integration i samhället för att minska utanförskap, då en god folkhälsa är viktigt både för individen och för samhället. Psykisk ohälsa har negativ påverkan på förmågan att delta och engagera sig i samhället, vilket i slutändan påverkar möjligheterna till demokratiskt inflytande.

Främst handlar projektet om kunskapsutbyte mellan kommunerna och de deltagande projektgrupperna samt att få till förändringar på strukturell nivå. I projektet har man arbetat med att ta fram nya eller utveckla befintliga metoder för att arbeta främjande och förebyggande vad gäller ungas psykiska hälsa, samt delat goda exempel mellan länderna. Ett exempel är att man testat mer fysisk aktivitet för eleverna under skoldagen.

Projektet finansieras via ICLD och det Kommunala partnerskapsprogrammet som är en Sidafinansierad samarbetsform.