Snöröjning i kommunen

Publicerat 19 november, 2019

Med kyla i luften och december som närmar sig känns det som att snön kan börja falla när som helst. När det sker finns Gata & Parkenheten samt våra entreprenörer redo för insats.

Två plogbilar och dess förare.

Från 1 december till 15 mars finns beredskap för halkbekämpning och snöröjning dygnet runt. Den ordinarie arbetsstyrkan kompletteras med flera entreprenörer för att vi ska kunna vara på många platser samtidigt. Prioriterad ordning för snöröjningen är huvudgator inklusive gång- och cykelbanor som leder till centrum, vårdcentrum, resecentrum, daghem och skolor.

Sandningen startar när snön är röjd. Vårt mål är att sandningen ska vara klar senast dagen efter att snöfallet börjat. Vi använder stenflis i stället för sand.

Gällande gångbanor ska du som fastighetsägare tänka på:

  • att snöröja och sanda vid snö och halka
  • att bryta snövallen framför egen infart
  • att hålla rännstensbrunnar rena vid snösmältning
  • att snön från tomten inte får forslas ut på gångbana eller gatumark
  • att sanda och snöröja fram till sopkärl och brevlåda åt våra renhållare.

Som privatperson kan du hämta sand till din gångbana på:
Gatukontoret, Ekedalsgatan 6, Vara
Kommunförrådet, Kvänum