Arbetet med Nedervara fortsätter

Publicerat 20 december, 2019

På tekniska nämnden förra veckan beslutades att kommunen ska gå vidare med att skapa ett tätortsnära naturområde i Vara. Efter nyår går vi in i en ny planeringsfas – hur ska området utformas, hur ska vi arbeta för hållbar utveckling och hur ska det gå till rent praktiskt? Under året kommer en förstudie att arbetas fram för Nedervara.

Drönarbild på grönområde.Bild över området innan elljusspåret anlades.

I höstas fick vi in många värdefulla synpunkter och idéer på utformning av området. Under det kommande året hoppas vi på fortsatt bra dialog med medborgare och föreningar, så att resultatet faller många i smaken. Du kommer inte att se några fysiska förändringar på området riktigt än, men redan till hösten börjar vi röja och plantera på området. Fortsättning följer!