Maskrosbarn på Lagmansgymnasiet

Publicerat 12 december, 2019

Organisationen Maskrosbarn har varit på Lagmansgymnasiet och presenterat sin organisation för elever och personal. Maskrosbarn stöttar barn till föräldrar med missbruk eller psykisk ohälsa och ger dem förutsättningar att bryta sitt sociala arv och forma sin egen framtid.

Powerpoint på föreläsningen Maskrosbarn.

Vi fick lyssna till Sophia som berättade om sin egen uppväxt med föräldrar med både missbruk och psykisk ohälsa och vi fick veta hur organisationen arbetar på olika sätt för att stödja unga som har föräldrar som har missbruk eller mår psykiskt dåligt.

I Sverige har ca 500 000 barn och ungdomar minst en förälder som mår psykiskt dåligt eller har missbruk. Många av de här barnen utsätts även för våld i  hemmet. Barnrättsorganisationen Maskrosbarn har sedan 2005 arbetat med att förbättra deras levnadsvillkor.
Detta görs bland annat genom utbildningar, föreläsningar, stödverksamhet, internetstöd och personliga coacher. Vill man veta mer om organisationen kan man gå in på maskrosbarn.org.