Meningsfulla möten över generationsgränser

Publicerat 30 december, 2019

Till våren startar Vara kommun upp projektet Ung Omsorg, som främst riktar sig till kommunens äldreboenden, för att utöka möjligheten till meningsfulla aktiviteter och social samvaro. Projektet syftar också till att ge unga en utvecklande språngbräda ut i arbetslivet, detta genom att anställa ungdomar som vill jobba extra med att sätta guldkant på de äldres tillvaro.

– Vi hoppas att fler unga blir intresserade av att engagera sig i välfärden framöver. Med nya ögon och ungdomlig energi vill vi vara en del av lösningen på framtidens välfärdsutmaning genom att göra äldreomsorgen mer mänsklig och attraktiv som ett framtida karriärval, säger Djylferieje Kelmendi och Maria Palm som båda är enhetschefer inom äldreomsorgen.

Uppstarten är beräknad till den 1 februari.