Miljoner till projekt för att utveckla hållbart resande

Publicerat 13 december, 2019

Förra veckan beviljade EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak projektet SMaRT, Sustainable Mobility Rural and urban Tourism, för att utveckla affärsmodeller för hållbar mobilitet för besöksnäringen på landsbygden.

Två cyklister på en landsväg.

Västra Götalandsregionen, Sparbanksstiftelserna i västra Skaraborg samt de fem kommunerna Lidköping, Götene, Skara, Vara och Grästorp, har bidragit med 4 350 000 kronor till projektet. Lika mycket pengar går EU-programmet Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak in med vilket ger 8,7 miljoner kronor till besöksnäringen på landsbygden.

Projektet leds av Destination Läckö-Kinnekulle i samverkan med Varberg- och Hjörrings kommun i Danmark.

– Detta är en fantastisk möjlighet för oss i Västra Skaraborg att jobba tvärsektoriellt och kommunövergripande med hållbar besöksnäringsutveckling, säger Anna Ohlin Ek, vd på Destination Läckö-Kinnekulle.

På landsbygden kommer besöksnäringen i framtiden att stå inför en stor utmaning i vad som kallas för ”The last mile”-problematiken. Det vill säga att man kan ta sig relativt lätt kollektivt till våra städer men för att sedan kunna ta sig vidare till de många besöksmål som finns på landsbygden krävs det ofta att man har egen bil.

– I Västra Skaraborg har vi den stora fördelen att ha en rad stora besöksmål och reseanledningar, främst inom natur, kultur och mat, som tillsammans lockar hundratusentals besökare till vårt område varje år, säger Anna Ohlin Ek.

Här finns bland annat starka profilbärare och varumärken som Läckö Slott (300 000 besökare), Hornborgasjön (145 000), Kinnekulle med en rad kulturhistoriska besöksmål såsom Husaby kyrka (80 000 besökare) och Falkängens hantverksby (75 000 besökare), Vara Konserthus (120 000 besökare), Skara Sommarland (300 000 besökare), Spikens fiskehamn (100 000 besökare) och bland mycket annat även Sveriges förmodligen White-guidetätaste landsbygd med hela 17 av Västra Götalands totalt 22 restauranger och caféer omnämnda i guiden, vilket lockar en mängd kulinariska besökare.

Det signifikanta för alla dessa besöksmål och reseanledningar är att de i de flesta fall inte går att ta sig till eller ifrån utan egen bil. Kollektivtrafiken i området trafikerar endast huvudorterna och har ej besökare/fritidsresenärer som målgrupp, vilket innebär att tidtabellerna inte är anpassade för besöksnäringens behov. Destination Läckö-Kinnekulle tillsammans med kommunerna i Västra Skaraborg ser detta som en stor framtida utmaning, där resenärer förväntas ställa högre krav på hållbara transportlösningar och landsbygdens struktur av resealternativ kommer ställs på sin spets och i värsta fall att väljas bort, vilket vore förödande för besöksnäringen i området.

– Till våra besöksmål kommer närmare 95% idag med egen bil och i en nyligen genomförd besöksundersökning uppger hälften av dessa att de hade kunnat tänka sig ett mer hållbart transportsätt om det fanns tillgängliga och framförallt pålitliga alternativ. För att möta framtidens behov kring hållbara transporter jobbar vi därför gemensamt i Västra Skaraborg och har tillsammans med Varbergs kommun och Hjörrings kommune i Danmark, som identifierat samma behov, och nu beviljats medel från Interreg för att gemensamt ta oss an frågan kring hållbara mobilitetslösningar på landsbygden och möta våra besökares behov i framtiden!

Vi ser en oerhörd potential i att gå samman i projektform, det ger oss en möjlighet att ta oss an denna utmaning på ett helt nytt, tvärsektoriellt sätt, där behovet och kompetensen inom turism- och besöksnäringsutveckling kompletteras med både akademiska och kommunala spetskompetenser från alla deltagande kommuner inom bland annat miljö, stadsplanering, digitalisering, internationalisering och infrastruktur med mera.

Kort info om projektet

Syftet med projektet är att öka andelen hållbara resor. Projektmålet är att utveckla, förbättra och skapa enklare tillgång till miljövänliga transportalternativ för besökare. Projektet har som mål att identifiera åtgärder som stimulera ett förändrat resebeteende. Baserat på resultaten från projektet ska åtgärder genomföras som leder till ett ökat hållbart resande. Totalt är budgeten på cirka 33 miljoner kronor.

De områden där projektet har som mål att identifiera lämpliga åtgärder:

  • Tydliga alternativa möjligheter för hållbarare resande
  • Incitament att resa mer hållbart
  • Medvetenhet om och enkel tillgång till hållbara resealternativ
  • Hållbara affärsmodeller för resealternativ
  • Tillit bland allmänheten till de tillgängliga hållbara resealternativen

Projektet är medfinansierat i Västra Skaraborg av Västra Götalandsregionen, Sparbanksstiftelsen Skaraborg, Sparbanksstiftelsen Lidköping och kommunerna gemensamt.

Projektet pågår från januari 2020 till september 2022.

Projektpartners

Destination Läckö-Kinnekulle och Götene kommun i samverkan med Lidköping kommun, Skara kommun, Vara kommun, Grästorp kommun, Högskolan i Skövde, Varbergs kommun, Chalmers tekniska högskola, Hjörrings kommune, Aalborg kommune, Region Nordjylland, Aalborg Universitet, Nordjyllands Trafikselskab.