Nya avgiftsnivåer för maxtaxa inom barnomsorgen

Publicerat 19 december, 2019

Inkomsttaket för maxtaxa höjs från och med 1 januari 2020 till 49.280 kr per månad. Detta innebär att högsta avgift för ett barn 1-3 år blir 1.478 kr per månad istället för 1.425 kr. Högsta avgift för ett fritidshemsbarn blir 986 kr per månad istället för 950 kr.

Mer information om taxorna

Tänk på att lämna ny inkomstuppgift om din inkomst förändrats. Du gör det enklast som e-tjänst via Självservice.