Bygdegårdsförening tilldelas pengar för cykelprojekt

Publicerat 6 december, 2019

Förra veckan delade Leader Nordvästra Skaraborg ut fondmedel till fyra nya projekt inom landsbygdsfonden. Bland mottagarna hittar vi Tumlebergs bygdegårdsförening.

I Tumleberg mellan Vara och Nossebro har bygdegårdsföreningen, tillsammans med lokala företag, genomfört en förstudie kring besöksmålsutveckling. Studien har nu landat i ett genomförandeprojekt, där föreningar och företag ska ta vara på de natur- och kulturvärden som finns i Tumleberg och utforma upplevelser med cykel som tema. Projektet syftar till att hitta nya verksamheter som utgår från bygdegården, för att locka nya besökare och öka attraktionskraften på orten.

Projektägare: Tumlebergs bygdegårdsförening
Fond: Landsbygdsfonden
Stödbelopp: ca 490 000 kr

Utöver det tilldelas bidrag även Siggaruds bygdegårdsförening för ett fiberprojekt, Lidköpings dataförening för ett digitalkulturcenter och Louise Albansson för att bygga och utöka Hjorthaga ridanläggning.