Vara har lägst arbetslöshet i Skaraborg

Publicerat 18 december, 2019

Vara kommun har lägst arbetslöshet i hela Skaraborg, det visar siffror från Arbetsförmedlingen. I Vara var i oktober 4,6 procent arbetslösa. För riket som helhet låg siffran på 7,1 procent för samma period.

Fotografi på kvinna som representerar anställda som ingår heltidsresan.

– Det är självklart siffror som vi är väldigt glada över. Vi har medvetet jobbat hårt med de grupper som stått långt ifrån arbetsmarknaden. Ungdomar med olika funktionsvariationer, nyanlända och personer som i övrigt  har haft svårt att komma in på arbetsmarknaden. Siffrorna visar att vårt målinriktade arbete fungerar, säger kommunstyrelsens ordförande, Gabriela Bosnjakovic.

Varas siffror sticker även ut i positiv bemärkelse när det kommer till grupperna ungdomar och utrikesfödda. I Vara låg ungdomsarbetslösheten på 8,2 procent, medan siffran för riket som helhet var 9,2 procent. För utrikesfödda var siffran i Vara 18,1 procent, i riket 19,5 procent.

– Vi har i den här kommunen ett enastående näringsliv som vi jobbar väldigt tätt tillsammans med. Ett näringsliv som gång på gång ger människor möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Det är vi oerhört glada för. Det finns också en synnerligen god anda inom kommunen när det gäller att öppna upp våra arbetsplatser för människor som behöver komma in i gemenskapen i arbetslivet, säger Håkan Olsson, enhetschef för arbete, sysselsättning och integration i Vara kommun.

I Vara kommun finns ett arbetsmarknadsråd som fungerar som ett forum i syfte att effektivisera arbetet med att få grupper som står långt från arbetsmarknaden att kunna etablera sig i arbetslivet. I rådet finns representanter från kommunens nämnder vars verksamheter berör arbetsmarknadsfrågor samt representanter från Arbetsförmedlingen, Campus västra Skaraborg och från näringslivet. Ett samverkansorgan som ger Vara kommun möjlighet att, tillsammans med inblandade aktörer, lyfta frågor som rör arbetsmarknaden.

– Samverkan är oerhört viktigt när det kommer till de här frågorna. Tillsammans kan vi skapa skillnad för de människorna som står längst ifrån arbetsmarknaden. Det handlar om inkludering och hållbar ekonomi. För att kommunen ska kunna ha en god ekonomi så är det viktigt för oss att människor blir inkluderade och inte hamnar i ett utanförskap, säger kommunstyrelsens ordförande, Gabriela Bosnjakovic.