Drottninggatan i Vara byggs om

Publicerat 24 januari, 2020

Med start våren 2020 kommer vi att göra ett omfattande VA-arbete på Drottninggatan i Vara tätort.

VA-anläggningen som löper under Drottninggatan behöver bytas ut på grund av att rören är uttjänta. Detta medför att gatan behöver stängas av helt under olika etapper. Arbetet kommer att påbörjas under våren och fortgå under sommaren och hösten. Samtidigt som man byter rören kommer gatan att göras säkrare och få en ny attraktiv gestaltning.

Eftersom att rören ligger djupt behöver vi gräva upp hela gatans bredd. Rören är väldigt slitna och utan åtgärd skulle det bli stopp i avloppet och slukhål – vilket skulle leda till akutgrävningar, något vi vill undvika. Förberedelserna inför arbetet har pågått länge. Fastighetsägare, representanter för handel och företag och allmänhet har fått lämna synpunkter och det förslag som nu slutligen klubbats innehåller en rad inslag som ska göra miljön mer attraktiv.

Arbetet gör att vi tvingas stänga av vissa körvägar som korsar Drottninggatan. Detta påverkar bilister, cyklister och gångtrafikanter såväl som kollektivtrafik. När arbetet är igång kommer orangea hänvisningsskyltar att leda om trafiken.

Upphandlingen ligger nu ute och målet är att komma igång med arbetet under våren. Trafikanterna på Varas gator kommer oundvikligen att märka av bygget, men ambitionen är att hitta en lösning som gör att busstrafiken till och från stationen fungerar och att man inte skär av logistiken för butikerna. En grundläggande del i planen är att inte gräva av mer än en korsande gata åt gången. En annan är att skapa tillfälliga utfarter från busstationen.