Ny form för Bättre Vara

Publicerat 30 januari, 2020

Bättre Vara är Vara kommuns synpunktshanteringssystem. Här kan du som medborgare lämna dina synpunkter, framföra beröm eller klagomål, lämna förslag eller göra en felanmälan. Tjänsten finns på kommunens e-tjänstplattform men också i pappersform för utskrift för den som helst vill skriva och skicka in sina synpunkter via post.

Nytt utseende och form
Bättre Vara har nyligen fått en annan utformning och det finns nu två vägar att nå tjänsten på hemsidan. Dels via sidan Bättre Vara som ligger under rubriken ”Kommun och politik” men främst via kommunens nya självserviceportal som du hittar längst upp på kommunens hemsida under ”Självservice”. Här hittar du samtliga kommunens så kallade e-tjänster. Tjänster som du kan utföra när som helst på dygnet och på så sätt lösa dina ärenden utan att vara beroende av öppettider eller telefontider.

Så här hanterar vi dina synpunkter
När du lämnar en synpunkt kan du själv välja om du vill vara anonym eller inte och om du vill få notifikationer om ditt ärende per mail. Inkomna synpunkter via Bättre Vara går till kommunens reception som hanterar alla ärenden. De gör en bedömning av vem som är ansvarig för den verksamhet ärendet berör och skickar frågan vidare för svar. Receptionen sammanställer sedan ditt svar och ser till att du får återkoppling inom 10 arbetsdagar.

Återkoppling
Har du loggat in i e-tjänstplattformen kan du följa ditt ärende på ”Mina sidor”. Är du inte inloggad, men har angett mailadress, skickas ditt svar till den angivna mailadressen. Har du valt att vara anonym kan du endast se svar på din synpunkt på vår hemsida, där alla inkomna synpunkter publiceras.

Har du frågor och synpunkter på funktionen Bättre Vara, hör gärna av dig.

Vänliga hälsningar
Maria Joelsson, kommunikationschef
Telefon 0512-310 16, e-post: maria.joelsson@vara.se

Relaterat