Projekt för att fler unga ska klara sin utbildning

Publicerat 14 februari, 2020

Målsättningen för projektet En skola för alla har varit att fler unga ska klara sin utbildning alternativt komma i arbete och att färre elever hoppar av skolan.

Under 2015 och våren 2016 genomfördes en förstudie gällande skolavhopp. Förstudien ledde till att ett regionövergripande projekt togs fram som i huvudsak finansieras av Europeiska socialfonden (ESF). Projektet En skola för alla fokuserar huvudsakligen på målgruppen ungdomar 15-19 år i delregionerna Skaraborg, och därmed Vara, samt Fyrbodal och Sjuhärad, med syftet att skolavhopp bland unga ska minska. Dessutom prövas i en mängd olika projektverkstäder ute i kommunerna med metoder, rutiner och arbetssätt för att fler ungdomar ska fullfölja sina studier.

Över 400 ungdomar har deltagit i projektets aktiviteter. Målet har varit att på lång sikt minska ungdomsarbetslösheten och öka antalet ungdomar som kommer ut på arbetsmarknaden, samt att fler ungdomar återgår till studier, fullgör sina studier eller får någon form av yrkesträning som kan leda till arbete. Projektet har olika inriktningar i förbunden för att på så sätt kunna utveckla nya metoder. En viktig yrkesgrupp när det gäller arbete med ungdomar i riskzonen för avhopp är de Kommunalt aktivitetsansvariga (KAA) som därför är involverade i projektet.

Projektet startade 1 April 2017 och kommer att håller på i 3 år. Skaraborgs Kommunalförbund är projektägare med Fyrbodals och Sjuhärads Kommunalförbund och Samordningsförbundet Väst som medsökande och samarbetspartners.

I samband med projektets slutkonferens gjordes en film där både elever och personal från Lagmansgymnasiet pratar gott om resultaten.

– Ofta har de ungdomarna som riskerar att hoppa av skolan har väldigt många misslyckanden i sin ryggsäck så man måste skapa situationer där de faktiskt kan lyckas. Det är då man bygger den inre motivationen att vilja fortsätta, säger Matilda Bengtsson som är elevcoach på Lagmansgymnasiet.

Här finns en informationsfilm om projektet.