Resurssmart äldreboende

Publicerat 10 februari, 2020

Äldreboenden i kommunen har just påbörjat projektet Resurssmart äldreboende som syftar till att minska avfallsmängderna på boenden.

Södergård och Östergård på uppstartsträffen för projektet Resurssmart äldreboende.

Projektet drivs av Göteborgsregionen och alla kommuner i regionen har möjlighet att delta. Genom att förebygga avfall följer vi lagstiftningen och bidrar till att uppfylla såväl våra egna som nationella mål. I Vara kommuns avfallsplan finns bland annat mål om att våra avfallsmängder ska minska och att vi som kommun ska föregå med gott exempel. Inom projektet gör man detta genom att minska användandet av engångsartiklar och kontinensskydd samt genom att minska på matavfallet.

Personal på kommunens äldreboenden har gått en utbildning i samband med uppstart där de dessutom fått komma med förslag på hur avfallsmängderna kan minska.

”Medarbetarna på Stenkilsgården har haft mycket bra diskussioner i samband med utbildningen och kom med många idéer som vi redan startat. Nu tänker vi på hela kedjan från tillverkning till avfall och tar ställning till vilka alternativ som finns för att minska miljöpåverkan och slöseriet. Ju mer flergångsalternativ vi kan använda desto mer tid över för de boende”, säger Yvonne Svensson, enhetschef på Stenkilsgården.

Pilot för projektet var äldreboendet Sekelbo i Göteborg som på ett år sparade in 143 000 kronor genom att satsa på mindre avfallsmängder. Dessutom höjdes livskvaliteten och arbetsmiljön förbättrades.