Nu är all gatubelysning i Vedum LED

Publicerat 27 mars, 2020

Vi har nu bytt ut de sista armaturerna i Vedums gatlyktor till LED.

Merparten av de nya armaturerna är en ”standardarmatur” men längs Larsvägen (vid ICA) fanns det en önskan från Vedumsborna att behålla lite speciella armaturer.

I samband med fjolårets tätortsvandring presenterades ett förslag på ersättare, och det är de som nu kommit på plats. På bilden syns den nya armaturen närmst och den gamla i bakgrunden.

Kommunen beslutade i fjol att byta ut samtlig kommunal gatubelysning till LED, som ersättning för den äldre gulaktiga gatubelysningen. I och med bytet blir ljuset bättre, elförbrukningen minskar och därmed elräkningarna, samt de nya armaturerna är mycket driftsäkrare (felrapporter om släckta stolpar förväntas minska väldigt mycket).