Så här minskar kommunen smittspridningen i särskilda boenden

Publicerat 27 mars, 2020

Vara kommun har som utgångspunkt är att följa nationella myndigheters råd och rekommendationer och läget förändras dagligen. Därför måste även kommunens rutiner uppdateras och ändras löpande. Det är mycket viktigt att alla verksamheter ständigt håller sig uppdaterade om aktuellt läge.

Händers som tvättasHänder som tvättas

Kommunen arbetar utifrån basala hygienrutiner
Det innebär att medarbetarna inom omsorgen tvättar händerna när de kommer till arbetet och innan man byter om. Förutom att ha god handhygien, både tvättas och spritas händer regelbundet och skyddsutrustning som förkläde och handskar används vid vårdnära arbete för att minska smittspridning.
De hjälper även de brukare som behöver hjälp med sin handhygien, särskilt innan måltider och efter toalettbesök.

Möjlighet till rehabilitering finns, men inga gruppövningar
De boendes möjlighet till rehabilitering fortsätter men detta sker individuellt under kontrollerade former. Inga gruppövningar utförs.

Så få som möjligt tillsammans
Vistelse i gemensamma utrymmen måste ibland ske men med så få som möjligt i lokalen samtidigt. Promenader utomhus är att föredra. Boende sitter bredvid varandra och inte mitt emot när de t ex ser på tv eller spelar bingo. Vid måltider äter man separerade i den mån det går.

Stannar inne i sin lägenhet
De boenden som har infektionssymtom som till exempel hosta, snuva, andningsbesvär och/eller feber håller sig inne i sin lägenhet. Begränsning sker av antalet medarbetare som har kontakt med dessa boenden.

Hårvård och fotvård sker utanför kommunens lokaler
Under förutsättning att varken brukare eller den som utför fotvård/hårvård har symptom.

Besök hos anhöriga om alla är friska
Brukare får hälsa på sina anhöriga om både brukare och anhöriga är friska. Om anhöriga under vistelsen blir sjuka eller får symptom får inte brukaren komma tillbaka utan stanna där till anhöriga varit symtomfria i 48 timmar.

Vissa ut- och ingångar är låsta
Vissa av ut- och ingångar till boendena kommer att låsas för att begränsa genomströmning av besökare. Där detta görs finns anslag uppsatta med hänvisning till telefonnummer för kontakt.

Vaktmästare och boende vistas inte tillsammans
Vid akuta insatser som utförs av t ex vaktmästare och driftstekniker får boende och eventuell personal ej vistas i samma rum under tiden de är på plats.