Tillfälliga förändringar inom hemtjänsten

Publicerat 25 mars, 2020

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla med förkylningssymtom ska stanna hemma för att minska smittspridningen av covid-19. Det innebär att fler medarbetare än vanligt är hemma. Även antalet kontakter med personer över 70 år och riskgrupper behöver minimeras.

Telefonsamtalpensionär pratar i smartphone

Därför görs nu tillfälliga förändringar i hemtjänsten. Förändringarna innebär främst att minska de fysiska besöken och istället, i de fall det är möjligt, ha kontakt och tillsyn via telefon. Det innebär också att hemtjänsten kommer vara restriktiva med ledsagning och följeslagare. Hjälp med städning kommer att genomföras som vanligt så långt det är möjligt. Skulle begränsningar av städning behövas kommer kök och toalett att städas i första hand. Hemtjänstens personal kommer att ta kontakt med alla som berörs av denna förändring.

Förutom dessa förändringar i hemtjänsten har även dagverksamheten i Vara och Kvänum stängt från och med tisdag 24 mars. Dagverksamheten Ebba är öppen som vanligt. Även Träffpunkterna Vidhem och Lärkan är stängda från och med 23 mars och tills vidare.