En vecka full av förberedelser

Publicerat 27 mars, 2020

Krisplaneringsarbetet är i full gång i kommunen. Alla medarbetare och chefer gör sitt yttersta för att leverera en god service till våra kommuninvånare trots de utmaningar vi nu står inför. Vi förstår att det kan finnas en mängd frågor om vad vi gör och hur läget ser ut. Vi kommer därför att regelbundet göra en lägesrapportering på kommunens hemsida.

Läget inom socialförvaltningen
Personalsituationen på socialförvaltningen har i stora delar fungerat bra under veckan. Diskussioner har förts om ett eventuellt besöksförbud på äldreboenden. Några kommuner har fattat beslut om förbud, men i Vara kommun har vi än så länge satt upp strängare restriktioner till besökare på äldreboenden. Vi hoppas detta ska vara tillräckligt för att begränsa antalet besök till våra boenden.

Inom socialförvaltningen har dagverksamheterna stängt (förutom dagverksamheten Ebba-gruppen) sedan i tisdags. Utöver det har beslut fattats om att stänga matsalarna på Stenkilsgården, Tornumsgården och Solgården för att minska smittspridningen när många samlas för att äta tillsammans. Köken har fortfarande öppet och lagar mat för avhämtning istället.

Det är nu även möjligt för pensionärer 70+ och personer i riskgrupp, att få hjälp med matinköp. Det är enheten för Arbete och Sysselsättning som tillsammans med biståndsenheten har hittat en lösning för detta. Något som har blivit väldigt uppskattat och används av många kommunmedborgare.

I övrigt förbereder sig socialförvaltningen på att hantera en situation i skarpt läge. Utgångspunkten är att följa de rutiner som redan finns kring influensahantering och som är väl etablerade.

Läget inom bildningsförvaltningen
Inom bildningsförvaltningen har närvaron bland både personal och elever succesivt ökat hela veckan. Förvaltningen förbereder sig inför en eventuell skolstängning och hur omsorgen ska kunna lösas för barn vars föräldrar har viktiga samhällsfunktioner.

Distansundervisning på Lagmansgymnasiet fungerar bra. De elever som behöver ha viss undervisning på plats (exempelvis fordon) får detta i mindre grupper, vilket också har fungerat bra. Frågeställningen kring att eventuellt erbjuda måltidslösningar för gymnasieelever utreds.

Inom tekniska förvaltningen flyter verksamheterna på enlig plan.

För er som näringsidkare har vi en särskild information här.

Sammanfattningsvis har denna vecka varit relativt lugn och under kontroll. De personella situationer som har uppstått har kunnat hanteras. Fokus har varit på förberedande arbete och att nyttja de digitala hjälpmedlen som finns på bästa sätt i verksamheterna.

 

En trevlig helg tillönskas!

Anna Cederqvist                                      Gabriela Bosnjakovic
Kommundirektör                                    Kommunstyrelsens ordförande