Byte av gatubelysning

Publicerat 21 april, 2020

Nu har vi påbörjat bytet av gatubelysningen i kommunen till LED-armaturer.

Först kommer vi att byta armaturen i Kvänum, för att sedan fortsätta i Jung, Tråvad, Emtunga, Larv och Öttum.