Läget från veckan som gått

Publicerat 30 april, 2020

Inom samtliga förvaltningar är situationen hanterbar. Sjuksköterskeenheten är den enhet som fortfarande är mest ansträngd utifrån svårigheten att få in vikarier.

Anna och Gabriela på balkongen

Kommunfullmäktige genomfördes i måndags med reducerat antal mandat utifrån den överenskommelse som Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Liberalerna har gjort. 25 ledamöter istället för ordinarie 45 ledamöter var på plats för att fatta beslut. Även bildningsnämnden och socialnämnden har sammanträtt med reducerat antalet ledamöter på plats.

Bildningsnämnden beslutade i onsdags att ställa in Jordgubbens dag 2020. Anledningen är folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens förbud mot folksamlingar över 50 personer, vilket gör att evenemanget inte går att genomföra i nuvarande form.
Bildningsförvaltningen fortsätter arbeta för att hålla gymnasieelever studiemotiverade samt att hitta bra lösning för genomförandet av ett alternativt studentfirande.

Biblioteket kommer från och med 1 maj hålla stängt på lördagar. Dels utifrån att det för närvarande inte är lika många besökare och dels för att säkerställa personalförsörjningen i förvaltningen på sikt.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har lagt ett förslag till kommunstyrelsen om att denna sommar inte subventionera västtrafikkort till ungdomar. Förslaget grundar sig på Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att minska smittspridningen. Ärendet kommer att slutbehandlas av kommunstyrelsen den 6 maj. Om beslutet går igenom innebär det att sommarlovskort erbjuds igen från 2021 och framåt, under förutsättning att Folkhälsomyndighetens rekommendationer inte kvarstår till dess.

Flygdagen som skulle genomföras av Försvarsmakten Skaraborgs Flygflottilj F7 den 29 augusti har utifrån rådande situation ställts in.

Petra Kloo börjar sitt uppdrag som verkställande direktör för Vara Konserthus i nästa vecka.

Önskar er alla en fin valborg och helg!

Anna Cederqvist                                     Gabriela Bosnjakovic
Kommundirektör                                   Kommunstyrelsens ordförande