Mår du inte bra? Samtalsstöd för ungdomar

Publicerat 8 april, 2020

Det är mycket som har förändrats på sistone. Förändringarna som Lagmansgymnasiet tvingats göra på grund av coronapandemin bidrar till att eleverna inte får gå till skolan som vanligt.

Bilden visar en person som tittar på sin mobil

Skolan är för många en fristad, en plats där man under dagen får slippa tänka på oroligheter eller hemskheter utanför skolan. Vi på Lagmansgymnasiet vet att bekymmer inte försvinner bara för att skolans dörrar stängs.

Om du är i behov av att prata eller i behov av annan form av hjälp med ditt mående, din hemsituation eller kamratrelationer så tveka inte att ringa något av nedanstående nummer.

Vi vill dig väl!

Viktiga telefonnummer

Socialtjänsten Vara: 0512-312 37
Socialtjänsten Nossebro: 0512-750 00 (be om att bli kopplad till individ- och familjeomsorgen)
Socialtjänsten Grästorp: 0514-581 86
Sociala jouren: 0500-49 74 21, 0500-49 74 22 (socialtjänsten kvällstid)
Vara Familjeteam (vid behov av familjesamtal): 0512-311 96
Vara beroendeteam (vid risk- eller missbruk av alkohol och droger): 0512-312 61
Vara vårdcentral: 0512-78 60 32
Psykisk hälsa Vara vårdcentral: 0512-78 61 10 (kurator), 0512-78 60 99 (psykolog)
Ungdomsmottagningen: 010-473 93 15
BUP: 010-473 92 25
BUP Akutteam: 0500-43 10 00
BRIS: 116 111
Polisen: 114 14 eller 112 (akut fara)
Skolkurator Lagmansgymnasiet: 0512-311 67
Skolsköterska Lagmansgymnasiet: 0512-311 93

Med vänlig hälsning,
Personalen på Lagmansgymnasiet