Ola Bengtsson blir spindeln i nätet för 6 kommuner

Publicerat 29 april, 2020

Sveriges kommuner står inför stora utmaningar såväl demografiskt, som inom kompetensförsörjning och inte minst ekonomiskt. En väg att ta sig an utmaningarna och underlätta arbetet är att hitta olika former av samverkan. Kommunerna i V6, det vill säga Skara, Lidköping, Vara, Grästorp, Götene och Essunga fördjupar därför samarbetet ytterligare genom att tillsammans anställa en samverkansledare, en helt nyinrättad tjänst.

Ola Bengtsson tillträder som samverkansledare inom V6 i augusti på halvtid. Uppdraget kommer från både politiker och tjänstemännen i de sex kommunerna. Ola kommer att rapportera till Gustaf Olsson, kommundirektören i Skara kommun. I kommunernas gemensamma avsiktsförklaring från 2014 är syftet med samverkan att förbereda kommunerna för att möta framtidens krav, att öka kvaliteten i tjänsterna, minska sårbarheten och öka kompetensen, effektivisera verksamheten och minska kostnaderna samt att stärka attraktionskraften för det geografiska området.

– Med Ola som samverkansledare är jag övertygad om att vi dels kommer kunna göra verkstad av mycket som står i avsiktsförklaringen men också att vi hittar nya områden inom vilka våra 6 kommuner kan hitta samverkansnytta, säger Gustaf Olsson.

Uppdraget är att växla upp samverkan i kommunerna men också att hitta mer effektiva lösningar på längre sikt. Kommunerna behöver använda sina resurser väl, säkerställa att rätt kompetens finns i nyckelfunktionerna och inte minst att fortsätta hålla en hög servicenivå och utveckla de kommunala tjänsterna.

– Jag känner mig både glad och hedrad att jag får förtroendet att arbeta som samverkansledare. Uppdragets komplexitet och att det i grunden bygger på en vilja att samarbeta är det som lockade mig att söka. Det är verkligen ett arbete som är nödvändigt att vi intensifierar, framförallt för att kunna bibehålla kvaliteten i samhällsservicen framöver. Jag tror att potentialen för utveckling är hög och jag räknar med att vi kommer att upptäcka och lära oss mycket längs vägen. Min egen bakgrund som chef inom olika verksamheter, både inom och utanför det offentliga, min förmåga att se möjligheter och en vana att arbeta strategiskt, tror jag kommer väl till pass, säger Ola Bengtsson.

Ekonomiskt kan kommunerna inte räkna med någon ökad skatteintäkt inom den närmaste framtiden. Det betyder att kommunerna, utan att tumma på kvaliteten, ändå måste söka lösningar som är mer effektiva så att invånarna får ut mer för varje krona. Det handlar om att möta framtida krav utan att kostnaderna rusar iväg.

– Det här gör vi tillsammans för att klara välfärdens behov och samhällsutvecklingens krav, avslutar Gustaf.