Samverkar med näringslivet för att säkerställa bemanning

Publicerat 3 april, 2020

I dialog med näringslivs- och arbetsmarknadsrådet har Vara kommun beslutat sig för att erbjuda permitterade personal vid privata företagens arbete i våra verksamheter.

En yngre person håller en äldre i handen.

Syftet är dels att försörja de kommunala verksamheterna med personal, inom främst vård, omsorg och kostverksamhet, och dels att underlätta för näringslivet då deras permitteringslöner minskar. Erbjudandet har även gått ut till privatpersoner som är i behov av arbete.

Kontakten med kommunen sker via kommunens växel, tel. 0512-310 00, och slussas via enheten för Arbetsmarknad, integration och sysselsättning vidare till Bemanningsenheten.