Lägesrapport från veckan som gått

Publicerat 22 maj, 2020

Kristihimmelfärdsveckan har varit stabil för samtliga förvaltningar. I onsdagens Nya Lidköpings-tidning kunde man läsa att det ännu inte finns något bekräftat fall bland brukarna i Vara kommun. Vidare gjordes en tydlig genomgång över hur äldreomsorgen arbetar mot coronasmittan.

Socialförvaltningen fortsätter arbeta aktivt för att säkerställa att hygienrutiner följs och att skyddsutrustning används på rätt sätt. Visir används mer rutinmässigt och testning pågår i allt högre utsträckning.

En del av Rondellen har gjorts om till en Covidenhet vilken ska användas om kommunen behöver ta emot smittade brukare som har vårdats på sjukhus. Fortsatta förberedelser för hur verksamheterna ska agera om någon brukare blir sjuk genomförs. Verksamheterna kommer då tillämpa så kallad kohortvård. Det innebär att den en del av boendet skärmas av och att personalresurser fördelas så att viss personal enbart arbetar med den smittade. Personalen som kommer att arbeta med konstaterade smittade har anmält sig frivilligt och det är redan nu många som visat intresse och anmält sig till det.

Regeringen har tagit fram ett nytt lagförslag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Om förslaget går igenom innebär det att kommunen både utövar tillsyn och fattar beslut om stängning av verksamheter som inte efterlever regler för att förhindra smittspridningen av Covid-19 på restauranger, barer, caféer med mera. Kommunen följer utvecklingen av lagförslaget för att vara förberedda för det fall lagstiftningen blir beslutad och träder i kraft.

 

Anna Cederqvist                               Gabriela Bosnjakovic
Kommundirektör                              Kommunstyrelsens ordförande