Lägesrapport från veckan som gått

Publicerat 29 maj, 2020

Sista veckan i maj har varit förhållandevis lugn i kommunens verksamheter. Inom vissa enheter har det varit en del personalbortfall men vakanserna har kunnat lösas och på totalen har det sett bra ut – Vi hjälps åt!

Inom bildningsförvaltningen fortgår arbetet inför skolavslutning och studentfirande. Kommunen kommer att teckna ett avtal med de friskolor och friförskolor som finns i kommunen. Avtalet reglerar ansvarsfördelningen för undervisning för det fall en skolstängning skulle bli aktuellt. Utifrån att Folkhälsomyndigheten ännu inte tagit ställning till vilka restriktioner som ska gälla efter sommarlovet pågår en planering för eventuell digital uppstart av gymnasiet.

Socialförvaltningen har i veckan genomfört en utbildningsinsats för de anställda som kommer att ingå i kommunens Covid-team. Totalt har 12 medarbetare anmält intresse för att arbeta i Covid-teamet.

Bohuslän Big Band (BBB) gästade kommunen under gårdagen och spelade en stund i badhusparken och därefter genomfördes  framträdanden utomhus vid tre äldreboenden, något som var mycket uppskattat.

Inga nya besked har kommit gällande det lagförslag som finns angående tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, som föreslås träda i kraft den 1 juli. Kommunen arbetar utifrån att lagförslaget kommer att antas och förbereder underlag för att de politiska beslut som behövs för att reglera ansvaret i organisationen kan fattas innan sommaren.

Under sommar och semesterperioden kommer krisledningsarbetet i förvaltningarna att fortlöpa utifrån behov och övergripande krisledningsorganisation kommer att sammanträda en gång i veckan för en lägesuppdatering och avstämning.

Avslutningsvis vill vi önska alla en trevlig helg i solen.

 

Anna Cederqvist                                      Gabriela Bosnjakovic
Kommundirektör                                      Kommunstyrelsens ordförande