Arkiv

Månadsarkiv för maj, 2020

Förvaltningarna fortsätter arbeta utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de interna rutinerna uppdateras kontinuerligt utifrån de rekommendationer som finns. Inspektionen för vård…

Polisens och Vara kommuns gemensamma medborgarlöfte för 2020 är att fokusera på trygghetsskapande insatser med särskild inriktning på miljöer som…

Kommunstyrelsen beslutar att inte erbjuda sommarlovskort under sommaren 2020, med anledning av covid-19 och Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att minska smittspridningen.…

Under Krisberedskapsveckan lyfter vi människor som en resurs i den pågående krishanteringen. Kampanjen Krisberedskapsveckan leds av MSB och genomförs främst…

Sedan 2016 har styrgruppen för Fairtrade i Vara valt att uppmärksamma olika aktörer som arbetar med Fairtrade på olika sätt…

Arbetet i kommunens verksamheter har under veckan flutit på bra. Inom socialförvaltningen har personalsituationen varit stabil. Inspektionen för vård och…