Studenten 2020 – uppdaterad information till närstående

Publicerat 30 maj, 2020

Studenten 2020 blir mer småskalig än vanligt, men den blir glädjande nog av och tillsammans ska vi göra allt för att det ska bli en så bra dag som det bara går utifrån de väldigt speciella förutsättningar som nu råder.

I planeringen har Lagmansgymnasiet följt rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och följande gäller för dig som anhörig och närstående till någon student:

Studenten blir utspridd på två dagar för att vi ska minska risken för smittspridning och samtidigt kunna genomföra den på ett bra sätt. Studentdagarna blir onsdag och torsdag den 10 och 11 juni enligt följande:

Onsdag den 10 juni

 • 8.30-10.30 fordons- och transportprogrammet och industritekniska programmet (utspring: FT ca. 10.00, IN ca. 10.15)
 • 11.00-13.00 naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet (utspring: NA ca. 12.30, TE ca. 12.45)
 • 14.00-15.45 samhällsvetenskapsprogrammet (utspring ca. 15.30)

Torsdag den 11 juni

 • 8.30-10.30 bygg- och anläggningsprogrammet och barn- och fritidsprogrammet (utspring: BA ca. 10.00, BF ca. 10.15)
 • 12.00-13.45 el- och energiprogrammet (utspring ca. 13.30)
 • 14.30-16.15 ekonomiprogrammet (utspring ca. 16.00)

Studenterna inleder studentfirandet genom att komma in till skolan genom huvudentrén. De studenter som får skjuts lämnas lämpligen av i närheten av huvudentrén.

Hur kan jag som närstående delta?

Då Folkhälsomyndighetens direktiv i huvudsak går ut på att det inte ska bildas folksamlingar så måste vi tyvärr begränsa antalet närstående som kan närvara på plats. Begränsningen är att varje student får ta med två närstående till utspringsdelen av studentfirandet. Utspringet kommer gå till så här:

 • Utspringet sker från den nybyggda delen mellan Lagmansgymnasiet och AMB ut mot baksidan. I och med att utspringet sker på den platsen möjliggör vi att närstående över huvud taget kan närvara samtidigt som vi kan säkerställa att trängsel inte uppstår.
 • Som närstående kommer man in på ”utspringsområdet” genom en grind i slutet av parkeringen vid AMB. Parkeringen vid AMB är öppen så där går det bra att ställa ev. bilar.
 • Insläpp till ”utspringsområdet” sker ca. 15 minuter innan själva utspringet, se tider ovan.
 • OBS! Endast två närstående per student släpps in.
 • Vid de tillfällen då två klasser springer ut nära inpå varandra slussas den första klassen tillsammans med sina anhöriga ut från utspringsområdet innan nästa grupp av anhöriga släpps in.
 • Är man sjuk eller uppvisar sjukdomssymptom får man inte delta.
 • Utspringet kommer också livesändas – mer information om detta kommer senare.

Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer så får det tyvärr inte anordnas någon kortege med flak.

Generellt gäller att vi förutsätter att såväl personal, studenter och anhöriga respekterar de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten upprättat.

Med vänliga hälsningar
André Essebro, Susanne Schiller Harvey och Lena Ottosson Burge
Skolledningen på Lagmansgymnasiet