Gemensam energi- och klimatrådgivning för kommunerna i Västra Skaraborg

Publicerat 9 juni, 2020

Energi- och klimatrådgivningen vänder sig till företag, föreningar, organisationer och privatpersoner. Energirådgivarna ger information, råd och idéer om möjliga och lämpliga åtgärder för att spara energi.

På bild: Raéd Alwan, Camilla Funke och Christer Broberg.

Sen några år tillbaka har Grästorp, Essunga, Vara, Skara och Götene en gemensam energi- och klimatrådgivning med Skara som värdkommun.

Från 1 juni 2020 ingår även Lidköpings kommun i samarbetet. Företag, organisationer och privatpersoner i Lidköping kommer även fortsättningsvis att ha samma möjligheter till kontakter, rådgivning och besök som tidigare även om verksamheten utgår från Skara.

Förändringen innebär att man nu är tre energi- och klimatrådgivare som tillsammans svarar för rådgivningen för de sex kommunerna.

Med Lidköping med i samarbetet får vi en stärkt energirådgivning, kan arbeta mer aktivt med information och projekt och får en bredare kompetens att möta de frågeställningar och behov våra kunder har säger Camilla Funke, energirådgivare.

Läs mer om energi- och klimatrådgivning här.