Lägesrapport från veckan som gått

Publicerat 18 juni, 2020

Det är en fortsatt ökad smittspridning i Skaraborgsområdet och förvaltningarna arbetar förebyggande och åtgärdsbaserat för att säkerställa den kommunala servicen. Regeringen har beslutat om en förlängning av besöksförbudet på äldreboenden. Förbudet sträcker sig fram till den 31 augusti 2020.

Socialstyrelsen får samtidigt i uppdrag att ta fram, sammanställa och sprida exempel som kan fungera som ett stöd både för personalen och anhöriga avseende hur besök kan ordnas på ett säkert sätt. Det kan exempelvis handla om att underlätta för besök utomhus eller att sätta upp plexiglas i boendet. Detta uppdrag ska återrapporteras till Socialdepartementet senast den 15 juli i år. Då detta ännu inte är klart och det finns en ökad samhällsspridning i Skaraborgsområdet har socialförvaltningen för närvarande beslutat att införa besöksförbud även på boendenas uteplatser/gårdar.

Fortsatt provtagning genomförs i kommunens regi för personal och brukare. Kommunen kommer nu att öppna upp för provtagning i egen regi av personal som arbetar i samhällsviktig verksamhet (kategori 3). Vårdcentralen i Vara har fortsatt öppet för drop-in provtagning. Då de inte fått tillräckligt med protagningspinnar har öppettiderna för provtagning tyvärr minskats till två dagar i veckan, måndag-tisdag mellan klockan 10-12.00. Aktuell information om öppettider för provtagning finns alltid på deras hemsida.

Utöver rådande Coronapandemi kan vi se att det fina sommarvädret verkligen har gjort intåg. Avsaknaden av regn har gett torra marker vilket föranlett att räddningstjänsten fattat beslut om eldningsförbud i kommunerna Vara, Essunga, Grästorp och Lidköping. Mer om förbudet finns att läsa på kommunens hemsida.

Då semesterperioden börjar kommer detta veckobrev att göra ett uppehåll. Förvaltningarnas krisledningsarbete kommer att fortgå och den övergripande krisledningsgruppen kommer att fortsätta ha avstämningar två gånger i veckan. Vid behov kommer vi som vanligt att informera om nyheter och förändringar på kommunens hemsida. Håll dig uppdaterad genom att ta för vana att läsa vad som hänt under rubriken ”Information om coronaviruset”. Du hittar uppdateringar och nyheter direkt här på förstasidan.

Vi önskar alla en riktigt glad midsommar och en fin sommar!

 

Anna Cederqvist                   Gabriela Bosnjakovic
Kommundirektör                 Kommunstyrelsens ordförande