Läget i kommunen veckan som gått

Publicerat 12 juni, 2020

En sammanfattning av läget i kommunen vecka 24.

Glada studenter sprang ut under onsdagen och torsdagen. Utspringet livesändes på kommunens Facebook-sida och finns nu publicerade så att de går att se i efterhand. Länk till sändningarna av utspringen.

Kommunen har inlett en djupare samverkan med Grästorps kommun. Ett avtal har tecknats mellan kommunerna om att Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) går in för varandra i de båda kommunerna under ordinarie MAS semester. I rådande situation känns denna samverkan fantastisk!

Vi ser en fortsatt ökning av smittan i Skaraborg och i Vara kommun. Vi vädjar därför till alla att fortsätta hålla i och ut samt att fortsätta följa myndigheternas rekommendationer. Förvaltningarna arbetar intensivt för att den kommunala servicen ska fungera på bästa sätt även genom pandemin och provtagning i egen regi sker aktivt. För medborgare med symptom finns möjlighet att testa sig på vårdcentralen som fortsatt har drop-in provtagning måndag-fredag klockan 10-12.

 

Anna Cederqvist                                      Gabriela Bosnjakovic
Kommundirektör                                     Kommunstyrelsens ordförande