Livesändning av studenten 10 och 11 juni

Publicerat 8 juni, 2020

Studenten blir utspridd på två dagar för att vi ska minska risken för smittspridning och samtidigt kunna genomföra den på ett bra sätt. För att närstående ska kunna ta del av firandet kommer vi att livesända utspringen.

Studentdagarna är onsdag och torsdag den 10 och 11 juni. Utspringen kommer att livesändas på kommunens Facebook-sida enligt följande schema. Klockslagen för utspringen är ungefärliga men sändningarna startar på utsatt tid.

Onsdag den 10 juni

Torsdag den 11 juni

Både de som har ett konto på Facebook och de som inte har det kommer att kunna se sändningarna. Sök på Vara kommun på Facebook och klicka dig in på sidan för att ta del av utspringen.

Direktlänk till kommunens Facebook-sida.

Information till närstående

Då Folkhälsomyndighetens direktiv i huvudsak går ut på att det inte ska bildas folksamlingar så måste vi tyvärr begränsa antalet närstående som kan närvara på plats. Begränsningen är att varje student får ta med två närstående till utspringsdelen av studentfirandet. Utspringet kommer gå till så här:

  • Utspringet sker från den nybyggda delen mellan Lagmansgymnasiet och AMB ut mot baksidan. I och med att utspringet sker på den platsen möjliggör vi att närstående över huvud taget kan närvara samtidigt som vi kan säkerställa att trängsel inte uppstår.
  • Som närstående kommer man in på ”utspringsområdet” genom en grind i slutet av parkeringen vid AMB. Parkeringen vid AMB är öppen så där går det bra att ställa ev. bilar.
  • Insläpp till ”utspringsområdet” sker ca. 15 minuter innan själva utspringet, se tider ovan.
  • OBS! Endast två närstående per student släpps in.
  • Vid de tillfällen då två klasser springer ut nära inpå varandra slussas den första klassen tillsammans med sina anhöriga ut från utspringsområdet innan nästa grupp av anhöriga släpps in.
  • Är man sjuk eller uppvisar sjukdomssymptom får man inte delta.