Om det skärpta besöksförbudet på äldreboenden

Publicerat 26 juni, 2020

Inför midsommarhelgen valde kommunen att skärpa besöksförbudet på äldreboenden till att gälla även uteplatser. Beslutet kom efter att man kunde se en ökande smittspridning i Skaraborgsområdet.

Det skärpta besöksförbudet kvarstår och kommer att hävas tidigast den 6 juli. Detta förutsatt att verksamheten är fortsatt fri från smitta och att besök från närstående kan genomföras på ett säkert sätt. För att säkerställa detta kommer besök att ske utomhus under fasta tider. Vi har sedan tidigare använt plexiglas vid besök och ämnar fortsätta med det.

Förbudet är en förebyggande åtgärd som sannolikt har bidragit till att läget inom vård- och omsorgsverksamheterna har stabiliserats. En stor eloge ska också riktas till alla medarbetare som gör ett fantastiskt jobb!