Skärpt besöksförbud på kommunens äldreboenden

Publicerat 18 juni, 2020

Tidigare i veckan beslutade regeringen att förlänga besöksförbudet på äldreboenden med anledning av coronaviruset. Förbudet sträcker sig fram till den 31 augusti 2020. Regeringen uppdrar samtidigt åt Socialstyrelsen att utveckla stödet för hur bedömningen av undantag kan göras från förbudet mot besök.

Tiden är ännu inte mogen att släppa på restriktionerna för Sveriges äldreboenden, men det är angeläget att våra äldre kan träffa sina nära och kära i sommar. Stödet för hur bedömningen av undantag från förbudet kan göras behöver därför utvecklas, och information om olika möjligheter att ordna säkra besök behöver förbättras, säger socialminister Lena Hallengren.

Ett nationellt besöksförbud infördes den 1 april 2020, vilket nu förlängs till den 31 augusti 2020.

Socialstyrelsen får samtidigt i uppdrag att ta fram, sammanställa och sprida exempel som kan fungera som ett stöd både för personalen och anhöriga avseende hur besök kan ordnas på ett säkert sätt. Det kan exempelvis handla om att underlätta för besök utomhus eller att sätta upp plexiglas i boendet. Stödet som tas fram ska bygga på Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid besök i särskilda boendeformer för äldre. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 15 juli 2020.

Vara kommun skärper besöksförbudet
Efter rekommendation från Smittskyddsenheten Västra Götaland har socialförvaltningen beslutat att skärpa besöksförbudet ytterligare och förbudet gäller nu även uteplatser. Detta eftersom smittspridningen i Skaraborg har ökat. Undantag bedöms av personal utifrån patientens tillstånd. Kontakta boendet för att få mer information om hur mötet med din anhörige kan genomföras på ett säkert sätt och vad som gäller vid möten utanför våra verksamheter.

När risken för  smittspridning minskar kommer förvaltningen att lätta på besöksförbudet på ett säkert och kontrollerat sätt.