Skolkort läsåret 2020/2021

Publicerat 22 juni, 2020

Från och med läsåret 2020/2021 behöver elever som går på Lagmansgymnasiet inte ansöka om skolkort, utan berättigade elever kan hämta ut skolkortet i början på höstterminen.

Bilden visar en busskur utanför Lagman

De elever som gått här tidigare kan åka på sitt gamla busskort fram till 15 september.

Elever som bor i Vara kommun och läser på annan gymnasieskola gör sin ansökan via e-tjänst, ansökan skolkort.

För att eleven ska vara berättigad till busskort ska närmaste färdväg mellan bostad och utbildningsställe vara mer än 6 km. Med busskortet kan eleven resa avgiftsfritt med Västtrafiks färdmedel till och från skolan. De som har möjlighet att åka med kommunens upphandlade bussar är inte berättigade till Västtrafikkort.

Elever som fyllt 20 år eller fyller 20 år på höstterminen innevarande läsår är inte berättigad till busskort.

Busskort får inte ansökas om eleven ansöker om eller har beviljats inackorderingstillägg.

Tänk på att meddela expeditionen vid adressändring.

Förlorat kort

Elev som glömt skolkortet hemma får betala sin resa själv.

Elev som tappat eller på annat sätt blivit av med sitt skolkort kan beställa ett nytt till en administrativ kostnad på 200 kr. Detta görs på expeditionen.

Anslutningsbidrag

Elev som har mer än 6 km mellan bostad och närmaste hållplats/avresestation kan ha rätt till anslutningsresa. Ansökan om detta görs direkt via e-tjänst till din hemkommun.

Vid frågor, kontakta: Birgitta Lundström, tel: 0512-311 87 eller mejla birgitta.lundstrom@vara.se