Statusuppdatering om Nedervara

Publicerat 29 juni, 2020

Vi går nu in i en ny planeringsfas där utformningen av området ligger i fokus. På tekniska nämnden den 8 juni godkändes den förstudiebeställning som tagits fram under våren, vilket innebär att en förstudie kommer att arbetas fram under kommande månader.

Det är nu ganska många år sedan som politikerna i Vara kommun beslutade att den gamla byggtippen i Nedervara skulle säkras och långsamt förvandlas till en grön oas för friluftsliv och rekreation. Under 2019 påbörjades ett arbete för att omvandla området och vi fick under hösten in många värdefulla synpunkter och idéer på utformning av området.
Förstudien syftar bland annat till att omvandla dessa till konkreta förslag på utvecklingen av Nedervara. Förslag på aktiviteter som inryms inom området kommer att utgå från de förutsättningar som finns på platsen. Under det kommande året hoppas vi på fortsatt bra dialog med medborgare och föreningar, så att resultatet faller många i smaken.

Erik Lindström, ordförande i tekniska nämnden, understryker vikten av att samverka med föreningslivet i kommunen.

Involveringen av föreningar är en kärnfråga för områdets fortsatta utveckling. Utan föreningarnas närvaro så når inte området den potential som det skulle kunna få. Det finns heller inget intresse från ansvarig nämnd att lägga resurser på att utveckla ett område med vad vi tror att invånarna är intresserade av, men som de sedan inte vill vara med att sköta och driva. Kommunen bjuder in funktioner och föreningar som vill vara med och utveckla Nedervara eftersom att vi tror att det ger den bästa förutsättningen för att det ska bli en plats som är omtyckt och uppskattad. Vårt krav är att föreningarna måste kunna samexistera med andra på platsen, säger Erik.