Uppdatering från bildningsförvaltningen kring covid-19

Publicerat 8 juni, 2020

Vi befinner oss just nu i ett läge där smittspridningen av Covid-19 ökar i Skaraborg. Det är därför viktigt att vi alla gör vårt yttersta för att minska spridningen och tar hand om varandra på bästa sätt.

Vad gör bildningsförvaltningen?
Bildningsförvaltningen arbetar kontinuerligt med beredskap för olika scenarier som kan inträffa i förvaltningens verksamheter. Vi har dessutom vidtagit flera olika åtgärder för att minska risken för smittspridning. Därför känner förvaltningen sig väl rustad för att hantera situationen vi nu befinner oss i.

Vid ett bekräftat fall inom våra verksamheter kontaktas regionens smittskyddsenhet. De beslutar vilka åtgärder som ska vidtas baserat på hur situationen på berörd enhet ser ut. De beslutar även om vilken information som kommer att gå ut till vårdnadshavare och andra som berörs. Om berörda förväntas vidta några speciella åtgärder, utöver de försiktighetsåtgärder som rekommenderas alla invånare i landet, kommer de självklart att få information om det.

Vad kan vi hjälpas åt med?
Vi alla kan hjälpas åt att minska smittspridningen genom att följa de råd och rekommendationer som finns. Håll dig uppdaterad via våra myndigheter och tänk på att:

  • Stanna hemma om du är sjuk, även vid lindriga symtom. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola.
  • Håll avstånd!
  • Var noga med handhygienen! Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten i minst 30 sekunder.
  • Hosta och nys i armvecket och undvik att röra vid ögon, näsa och mun.

Läget kan snabbt förändras och Vara kommun följer självklart utvecklingen noga.

Med vänliga hälsningar
Dzenan Mahic
Bildningschef Vara kommun