Fortsatt besöksförbud på kommunens boenden

Publicerat 16 juli, 2020

Vara kommuns rutiner för besök på boenden gäller fortfarande. Besök sker endast utomhus och under säkra former.

I veckan uppdaterade Socialstyrelsen sina allmänna råd om tillfälligt besöksförbud på boenden för äldre. Förbud mot besök inomhus kan numera undantas om besökaren är symtomfri och kan uppvisa ett giltigt antikroppstestintyg. Det är upp till verksamhetsutövaren att besluta om undantag från besöksförbudet kan göras.

Vara kommun har i samråd med vårdhygien beslutat att inte ändra sina rutiner om besöksförbud och kommer därmed inte tillåta besök inomhus, i väntan på att en tydlig rutin finns framme för vad som räknas som ett giltigt antikroppstestintyg.

Det nuvarande besöksförbudet gäller fram till den 31 augusti. Eventuellt nytt beslut om besök på våra boenden kommer att tas i september.


Nyhet 5 juli 2020

Från och med måndag 6 juli kommer vi att öppna upp för besök utomhus och under säkra former på kommunens boenden.

Vi i Vara kommun vill göra det bästa för de som behöver vår hjälp. Just nu har vi en ansträngd situation och vi måste förhålla oss till den rådande pandemin. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har därför ett besöksförbud på våra äldreboenden och på korttidsboendet sedan den 1 april.

Vi vet att många längtar efter varandra och att det är svårt att inte träffas. Vi har påbörjat en lösning med att iordningsställa en mötesplats utanför boendena, där ett skyddande plexiglas mellan boende och besökande anhörig kommer kunna göra att man kan träffas under säkra former. Plexiglasen är beställda och fram till att de levereras har vi en anpassad besökstillåtelse.

Hur går ett besök till?

  • Som anhörig ringer man och bokar ett besök under de besökstider som finns. Alla besök måste förbokas.
  • Max två anhöriga per besök.
  • Besökstiden är begränsad till 45 min då det är många som vill ses.
  • Besökare bör vara över 15 år. Spädbarn får följa med.
  • Ingen fysisk kontakt med personen på andra sidan av plexiglaset är tillåten.
  • Det är inte tillåtet att dela fika eller mat mellan besökande och boende under besöket.
  • Både besökare och boende måste vara helt symtomfria vid besöket.
  • En mötesvärd finns vid behov tillgänglig under hela besöket för att se till att alla instruktioner kring besöket följs.

Det är många regler och rutiner som måste efterföljas vid ett besök, vi hoppas att du som anhörig har förståelse för detta. Vi gör allt vi kan för att inte Covid-19 ska komma in på våra boenden.

Besökstider under sommaren

Ta kontakt med respektive boende för besökstider och bokning. Kontaktuppgifter hittar du här.