Miljöstrategiskt arbete

Publicerat 2 juli, 2020

Hur kan Vara kommun göra skillnad globalt genom att bidra lokalt med minskad miljöpåverkan? Vilka områden är viktiga för Vara kommun att fokusera på i miljöarbetet? Det ska miljöstrategin för Vara kommun hjälpa kommunen med de närmaste åren.

Bilden visar vindkraftverk

På uppdrag av politikerna jobbar den kommunala förvaltningen med att konkretisera miljöarbetet internt och externt. Arbetet beräknas färdigt våren 2021.

För att säkerställa att många viktiga perspektiv finns med genom hela processen är olika aktörer tillfrågade att delta i framtagandet. Medarbetare Vara kommun, LRF kommungrupp, Näringslivsrådet, Vara köpmannaförening och Länsstyrelsen Västra Götalands län är några viktiga aktörer.

Du är välkommen att ta en kontakt om du vill veta mer eller vill bidra med input.