Utbyggnaden av E20 – etapp Eling-Vara påbörjas i sommar

Publicerat 14 juli, 2020

Hela E20 genom Västra Götaland ska byggas ut till mötesfri väg fram till år 2025. Målet är att förbättra trafiksäkerheten, bidra till regional tillväxt genom regionförstoring samt ge bättre förutsättningar för transporter på ett av Sveriges viktigaste godsstråk.

En sträcka av väg E20.

På sträckan Eling-Vara, som ingår i de arbeten som utförs Vårgårda-Vara, ska 11 kilometer byggas om till mötesfri väg med mitträcken. I projektet ingår också två faunapassager, en bro över E20 samt två portar under E20.

Byggnationen kommer med tiden att påverka framkomligheten, trafiken kommer att passera under pågående arbete. Det kommer att bli kortare trafikomledningar och sänkta hastigheter vid passage av arbetsplatsen. Etappen ska vara helt färdig sommaren 2022.

Läs mer om utbyggnaden här.