Åtgärder på Lagmansgymnasiet

Publicerat 19 augusti, 2020

Lagmansgymnasiet kommer att bedriva skola ”som vanligt” men med vissa förändringar.

Huvudentrén på Lagmansgymnasiet

För att förhindra smittspridning följer vi rekommendationer från Skolverket och Folkhälsomyndigheten. Här kan du läsa om de åtgärder som vi har vidtagit.

Inomhusmiljö och social samvaro

 • Ökar avståndet mellan sittplatser i klassrum, matsal, caféet och andra utrymmen där det är möjligt.
 • Undviker i möjligaste mån större samlingar av elever.
 • Avstår aktiviteter som samlar många personer i samma lokal, till exempel provskrivning i aulan, öppet hus, föräldramöten eller musikföreställningar för elever och föräldrar.
 • Ser över möjligheterna att förlägga verksamhet utomhus.
 • Uppmanar eleverna att om möjligt vistas utomhus på raster.
 • Undviker aktiviteter som inkluderar närkontakt, exempelvis i idrottsundervisningen.

Handhygien

 • Ser till att det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar.
 • Placerar ut handsprit på lämpliga ställen där det inte finns tillgång till tvål och vatten, till exempel i entréer och matsalar.

Städning

 • Städar skolans lokaler, framför allt toaletter och ytor som bordsytor, dörrhandtag och räcken åtminstone en gång om dagen.

Sjukdom

 • Elever med lättare symptom sjukanmäls och stannar hemma och arbetar i första hand med uppgifter som finns att tillgå via It´s Learning, där hålls också kontakten med undervisande lärare och mentor.
 • Elever som är sjuka sjukanmäls och arbetar med skolarbete som vanligt efter mående och möjlighet.
 • För återgång till skolan efter sjukdom gäller, för både elever och personal, att man varit symtomfri i 48 timmar alternativt har fått ett negativt resultat vid testning för covid-19.

Buss

 • Västtrafik sätter in extra bussar där det är många resande.