Förlängt besöksförbud på äldreboenden

Publicerat 21 augusti, 2020

Regeringen beslutade den 20 augusti att förlänga besöksförbudet på äldreboenden till och med den 30 september 2020.

Äldre person sitter vid bord med korsade händer.

För Vara kommuns del innebär det att besöksförbudet som råder på äldreboenden fortsätter att gälla.

Besök under säkra former

Besök på boenden kan endast ske utomhus och under säkra former, med en skyddande plexiglasskiva mellan besökande och boende. Hur går ett besök till?

Besöksförbudet utreds

Regeringen meddelade i ett pressmeddelande att Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har fått i uppdrag att utreda om det tillfälliga besöksförbudet bör fortsätta att gälla även efter den 1 oktober eller ersättas av ett annat typ av åtgärd. Deras förslag ska redovisas den 15 september.

– Att skydda de äldre är och kommer fortsätta vara en prioriterad fråga för regeringen. Samtidigt är det viktigt att begränsningarna i äldres tillvaro står i relation till hur coronapandemin utvecklas och hur smittspridningen ser ut på samhällsnivå, säger socialminister Lena Hallengren.

Här kan du läsa pressmeddelandet i sin helhet.